Lépcsők

img

LÉPCSŐK

A lépcső és az ember

 

A gépesítésének és a digitalizációnak nem lehet útját állni, de ennek ellenére a lépcsők, mint az ember térbeli közlekedésének egyik legmeghatározóbb eszközei, még a modern időkbe is elkísértek minket. Az ember és a lépcső közös története pedig vélhetően még nagy jövő előtt áll, hiszen minden alternatívája ellenére a jó lépcső a megbízhatóság, a költséghatékonyság, valamint a komfort aranymetszéspontján helyezkedik el.

Ez azt jelenti, hogy ma is pontosan annyira fontos, hogy betöltse a funkcióját, mint évezredekkel ezelőtt. A funkció mellett azonban nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a lépcsőnek esztétikai értéke is van — és az, hogy ez az érték +/- előjelet kap, csak a kivitelező képességeitől függ. Ennek alapján már könnyen beláthatjuk, hogy a lépcső készítés jóval több, mint egyszerű szakmunka.

 

Egy lépcső elkészítése komoly műszaki, művészeti értékkel bíró tevékenység. 

 

Egy megfelelő színvonalon elkészített lépcső komoly hozzáadott értéket képvisel, miközben esztétikai kialakításával egy lakás, vagy egy ház teljes enteriőrjének hangulatát meghatározhatja. Emiatt célszerű megfelelő szakértői segítséget kérni, hogy a lépcső helyét, annak anyaghasználatát, szerkezeti kialakítását pontosan meghatározzuk. A végeredmény, vagyis az elkészült lépcső a kivitelező tudását, alkotókészségét, valamint a megrendelő kívánságait és összességében kettejük fantáziájának térbeli megtestesülését fogja majd visszatükrözni. 

Egyedi lépcsőkészítés

Miért és hol van szükség lépcsőre?

 

Nem túl meglepő módon lépcsőre — épület esetében — akkor van szükség, ha két, egymás alatt-felett elhelyezkedő teret szeretnénk komfortosan összekötni. A szakzsargon a lépcsőt egyébként fogazott lejtőként is ismeri. Erre a fogazott lejtőre/emelkedőre épp úgy igény jelentkezhet középületekben, mint lakásokban, éttermekben, vagy akár üzlethelyiségekben. Innen máris látható, hogy az épület jellege nagyban meghatározza, hogy milyen lépcső kivitelezésére van szükség. Ennek a felismerésnek a birtokában készült el Magyarország legismertebb lépcsője, az Országház épületében, egészen pontosan a Díszlépcsőházban található grádics is. Ez a lépcső azonban nem csak annak köszönheti ismertségét, hogy hol található, hanem a benne rejlő szimbolikában, tehát művészeti értékben is, ugyanis a Kupolacsarnokig vezető 96 lépcsőfok az államalapítás millenniuma előtt tiszteleg. Ennyire erős, hangsúlyos szimbolikára azonban ritkán van szükség egy átlagos otthonban, emiatt egy többszintes háznál sokkal hangsúlyosabb a lépcső funkcionális értéke. Ennek a funkciónak a meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy a lépcső az élettérből csak a szükséges mértékben hasítsa ki a neki szükséges területet. Ezt a gondolatot alkalmazhatjuk egy üzlethelyiség esetében is, mivel a jó térkihasználás elengedhetetlen feltétele a vásárlók által is szerethető belső térnek. Egy patinás étteremben viszont célszerű kibányászni a lépcső készítésben rejlő művészi értékeket, hiszen az enteriőrt egyik leginkább meghatározó eszköz a lépcső.  

 

Mire kell odafigyelni egy lépcső esetén?

 

Egy lépcső készítése során számos követelménynek kell eleget tenni. 

 

Építészeti szempontok

 

Az építészeti szempontokra fentebb már utaltunk, amelyek közül ki kell emelni, hogy a grádics első és legfontosabb feladata, hogy megfeleljen az épület jellegéből származó rendeltetésnek, ezen belül pedig az adott épületben betöltött szerepének (fő-, vagy melléklépcső). 

 

Forgalmi szempontok

 

Megkerülhetetlen tényezőt jelent a lépcső által kezelendő forgalom mértéke. Ennél fogva nyilvánvaló, hogy egy középületben található lépcsővel szemben sokkal komolyabb forgalmi követelmények fogalmazódnak meg, mint egy átlagos családi házban található grádics esetében. Itt kell hangsúlyozni a lépcsőket terhelő közlekedés-biztonsági aspektust is, hiszen a nagy, valamint lökésszerűen jelentkező forgalom lebonyolítása csak akkor lehetséges, ha egyszerű szerkezeti megoldásokkal tudjuk vezetni a közlekedőket.  

 

Tartószerkezeti szempontok

 

A tartószerkezeti szempontok figyelembe vétele során megkülönböztethetjük a nyílt és a zárt tartószerkezettel rendelkező lépcsőket. A nyílt tartószerkezetű lépcsőkkel sokkal gyakrabban találkozunk az otthonainkban, mint a középületekben. Ennek leginkább funkcionális okai vannak, de az esztétikumot is érdemes figyelembe venni. Az szintén tény, hogy a reprezentatív-sokk hatást lényegesen egyszerűbb elérni egy robusztus, masszív, zárt szerkezetű lépcsővel. Ezzel szemben az átlátást lehetővé tevő nyílt szerkezettel rendelkező grádicsok barátságosabb, szerethetőbb, légiesebb enteriőrt varázsolnak. 

Egyedi lépcsőkészítés

Milyen elemekből áll össze egy lépcső?

 

Az alapfogalmak szintjén érdemes tisztázni, hogy milyen főbb elemekből is tevődik össze egy lépcső. 

 

Lépcsőfok

 

Ez a lépcső legismertebb alkotóeleme, már csak azért is, mert számos kifejezésünk is köthető ehhez. A lépcső kezdő és záróelemét ezek kötik össze, így lényegében a magasságbeli különbség leküzdésének legfontosabb eszközéről van szó. A lépcsőfokok tervezése szinte már külön tudomány, hiszen azok járófelületét, valamint az egyes lépcsőfokok közötti magasságkülönbséget a kényelem jegyében kell megalkotni. Amennyiben ez nem sikerült, vagyis a kényelmet és az ergonómiát egyaránt nélkülöző lépcsőfokok születnek meg a gondatlan tervezés eredményeként, akkor sajnos a végeredmény hihetetlen mértékben megkeserítheti a lépcsőzők mindennapjait. 

 

Lépcsőkar

 

A lépcsőkar az egyes lépcsőfokok megszakítás nélküli sora, amely alaprajzi elrendezés szerint lehet egyenes, ívelt és ferde. Több karú lépcsők esetében megkülönböztetjük még az induló-, és az érkezőkarokat is.  

 

Járóvonal

 

Az egyenes karok közlekedési irányával párhuzamos középvonalát járóvonalnak hívjuk. 

 

Pihenő

 

Pihenőnek nevezzük az egyes lépcsőkarok közé iktatott vízszintes közlekedőrészt. Ennek alapján megkülönböztetünk induló, érkező és közbenső pihenőket, amelyek geometriájuk szerint lehetnek négyszögűek, sokszögűek vagy ívelt alaprajzúak. 

Egyedi lépcsőkészítés

Milyen lépcsők vannak?

 

A lépcsőket több különböző szempont szerint lehet csoportba rendezni, és a következő néhány példa — a teljesség igénye nélkül — csak gondolatébresztőként szolgál. 

 

Kialakítás szerint – lebegőlépcsők

 

Ezek a nyílt tartószerkezetű lépcsők frontvonalában küzdenek. A kivitelezést nagyban megnehezítheti, hogy ebben az esetben a statikai méretezést fokonként kell elvégezni, de számos előre gyártott elemet fel lehet használni a beépítés során. Komoly odafigyelést igényel az egyes lépcsőfokok akusztikai szempontokat is figyelembe vevő befogatása.

 

Kialakítás szerint – csigalépcső

 

Csigalépcső esetében ívelt lépcsőkarról beszélünk, mivel az egyes lépcsőfokok sugaras elrendezésben helyezkednek el. Sokan nem tudják, de a tradíciókat tisztelő csigalépcsők esetében az óramutató járásával megegyező ívelésről beszélhetünk. Ennek a magyarázata viszonylag egyszerű, de történelmi léptékeket ölt: a várba betört ellenség a keskeny csigalépcsőn csak nehézségek árán tudta előrántani a baloldalra felcsatolt kardot, és ezt kihasználva a várvédők visszaszerezhették a helyzeti előnyt. Ettől függetlenül a modern csigalépcsőkkel szemben már nem elvárás ennek a forgásiránynak a tisztelete. 

 

Kialakítás szerint – körlépcső

 

A körlépcső és a csigalépcső közötti legnagyobb különbség, hogy az előbbi általában nem rendelkezik teherhordó oszloppal, így más szerkezeti megoldásokkal kell stabillá tenni a lépcsőfokokat. 

 

Kialakítás szerint – lánclépcső

 

Az elnevezés abból fakad, hogy az egyes lépcsőfokok úgy kapcsolódnak egymáshoz, mint a láncszemek. Ennek megfelelően a különböző lépcsőfokok tartóváza sokcsuklós gerinctartó. Ez a legrugalmasabb megoldás, mivel ezzel a technológiai megoldással bármilyen vonalvezetésű lépcsőt elkészíthetünk. 

 

Kialakítás szerint – pillangólépcső

 

Egy kifejezetten praktikus és helytakarékos lépcsőtípusról van szó, ahol az egyes lépcsőfokok egymáshoz képes szimmetrikusan, pillangó szárnyformában helyezkednek el. Ismerjük még ördög-, vagy szambalépcsőként is. 

 

Kialakítás szerint – ollós lépcsők

 

A legpraktikusabb lépcső, már amennyiben nem feltétlenül statikus megoldással szeretnénk összekötni a két teret. Elsősorban alárendelt helyiségek, mint például a padlás, megközelítésére használjuk. A praktikuma abban rejlik, hogy minimális helyigénnyel rendelkezik és a födémbe beépítve is elhelyezhető. 

 

Kialakítás szerint – gyámolított lépcsők

 

Ebben az esetben a karok, valamint a pihenők teljes alsó felületükkel a talajra, vagy a boltozatra helyezik súlyukat, a lépcsőfokok pedig egybeépítettek. Gyámolított lépcső kivitelezése során érdemes odafigyelni a falak esetleges süllyedésére, mert egy alapozási hiba esetén ezzel sajnos számolni kell. 

 

Felhasznált anyagok szerint – falépcsők

 

A natúr fafelület a lépcsőburkolatoknál ősidők óta a legjobb kapcsolatteremtő az ember és annak otthona között. Ennek köszönhetően számos gyönyörű falépcső látott már napvilágot, amelyek művészi értéket is hordoznak magukban. Magyarországon viszonylag szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen a fa, mint építőanyag, egészen könnyen beszerezhető, de ettől függetlenül a megmunkálása idő-, és eszközigényes. Falépcső kivitelezése során csak jó minőségű száraz fát szabad felhasználni, amelyet megfelelően előkezeltek (tűz-, és kártevővédelem). 

 

Felhasznált anyagok szerint – kő-, vagy műkő lépcsők

 

Ezt a megoldást leggyakrabban kültéren alkalmazzuk, de számos beltéri kivitellel is találkozhatunk. Figyelembe véve, hogy a kő alapvetően jó kopásálló és csúszásmentes tulajdonsággal rendelkezik, kifejezetten ideális választás lehet erre a célra. Stílus és kialakítás szempontjából szinte bármilyen kő megfelel, ami harmonizál az azt körülvevő környezettel. 

 

Felhasznált anyagok szerint – vasbeton lépcsők

 

A vasbeton lépcsők létjogosultságát a formálás és szerkesztés szinte teljes kötetlensége, valamint az előregyárthatóságban rejlő egyszerű felhasználhatósága szolgáltatja. Persze vannak olyan vasbeton lépcsők is, amelyeket teljes egészében a helyszínen építenek ki, megfelelő teherbírású aládúcolt zsaluzat segítségével. 

 

Felhasznált anyagok szerint – acéllépcsők

 

Acélból készült lépcsővel viszonylag ritkán találkozhatunk az otthonaink falai között, de egy modern stílusban elkészített családi ház esetében mégsem kérdőjelezhető meg a létjogosultsága. Komoly hátránya lehet azonban, hogy zajos, csúszásveszélyes, ráadásul korrózió érzékeny és alapvetően rideg hatást kelt. Előnye viszont, hogy az előre gyártott elemeknek köszönhetően könnyen és gyorsan elkészíthető, jól terhelhető és egyszerű kötésekkel rendelkezik. 

 

Lépcsők és a zajvédelem

 

A lépcső készítés során nem csak a statikai és esztétikai szempontokat kell figyelembe venni, hanem a megfelelő zajgátló képesség kialakítását is szavatolni kell. A megfelelő akusztikai kialakításra pedig elsősorban az otthonainkban van szükség, ahol egy nyikorgó elem könnyen megkeserítheti az egész család éjszakáját. Alapvetően kijelenthetjük, hogy zajvédelem szempontjából a zárt és nagy önsúllyal rendelkező lépcsők előnyben vannak a nyílt, és kisebb súllyal rendelkező társaikkal szemben. Könnyen magunk elé képzelhetjük, hogy egy vasbeton lépcsőnél a kopogó hang jelentős része elvész a szerkezetben, miközben egy acéllépcső esetében minden lépést jól hallhatunk. 

 

A zajvédelem további problémája, hogy számos jó akusztikai tulajdonsággal rendelkező hangelnyelő burkolat éghető, vagy égést tápláló kategóriába tartozik és ezt figyelembe kell venni a tervezés során. Ez különösen igaz nagy forgalmú lépcsők burkolatának kialakítása során.

 

Csodabútor és a lépcső készítés

 

A Csodabútor vállalja teljesen fa szerkezetű lépcső készítését, a tervezéstől kezdve, a gyártáson át, egészen az összeszerelésig, Budapest és környékén. Fém és beton szerkezet esetében pedig a fa burkolás megoldásáról gondoskodunk. Lépcső készítéssel összefüggő árajánlatért kérjük keressen fel minket!

 

A megrendelés menetéről itt olvashat!

Csodabútor! A csoda ami nem csak három napig tart!