Lépcső készítés

img

LÉPCSŐ KÉSZÍTÉS BUDAPEST

Lépcső készítés Budapest – A Csodabútor elkészíti teljesen fa szerkezetű lépcsőjét, ami magába foglalja a tervezést, a gyártást és a végszerelést is, Budapest és vonzáskörzetében egyaránt.

 

Amennyiben fém, vagy beton szerkezetű lépcsőben gondolkodik, abban az esetben is célszerű megfontolni a járófelület fával történő borítását, amiben szintén segítséget tudunk nyújtani. 

 

A megrendelés menetéről itt olvashat!

Lépcső készítés Budapest – épületen belül

Egy többszintes épület esetében a beltér egyik legfontosabb eleme a szintkülönbségek leküzdésére szolgáló lépcső. Emiatt az egyik első és legfontosabb lépés egy beltéri lépcső elkészítése során, hogy meghatározzuk a felhasználásra kerülő anyagokat. Ezeket jellegük, minőségük, színük és megmunkálásuk alapján még további előkészítésnek kell alávetni, hogy a belső térbe a lehető legjobban illeszkedjenek, de közben biztonságos és időtálló társunk legyen. Miután sikerült meghatározni, hogy melyek azok az anyagok, amelyek statikai és esztétikai szempontból is eleget tesznek a megrendelő elvárásainak, megkezdődhet a lépcső tervezése. A tervezés során már előre legyártott, vagy egyedi elemeket fogunk felhasználni, majd azokat a helyszínen végszereljük. Mindeközben arról sem szabad megfeledkezni, hogy az anyagkiválasztás és a szerkezeti kialakítás szoros kölcsönhatásban állnak egymással. Ez azt jelenti, hogy a különböző anyagok teherbírása, tűzállósága és megmunkálhatósága jelentős mértékben eltérhet egymástól. 

lépcső készítés Budapest

Ahogy azt már fentebb említettük, a beltéri lépcsők az adott épületben található szintkülönbségek leküzdésére szolgálni. Emiatt lépcsőre van szükség, ha több szintes az épület, de akkor is, ha csak a galériára szeretnénk feljutni. Az utóbbi nagy, legalább 3 – 3,5 méteres belmagasságot feltételez, de közben azt is célszerű figyelembe venni, hogy a vonatkozó ergonómiai előírások betartása mellett a belső teret nem szippantsa magába a galéria. A belterekben bátran alkalmazhatjuk a nyílt tartószerkezetű lépcsőket, hiszen ezzel a megoldással jobb térkihasználást teszünk lehetővé, miközben barátságosabbá tesszük az enteriőrt. Vannak azonban olyan esetek, amikor a cél éppen a grandiózus megvalósítás, és ennek a legjobb eszköze a zárt tartószerkezetű lépcső kivitelezése. Erre a legjobb példát az Országház esetében láthatjuk, de annak monumentalitását nem lehet elképzelni egy lakóépületben. Emellett érdemes még azt is megjegyezni, hogy a zárt üvegszerkezetű lépcső esetén a nyitottakhoz hasonló térhatást kelthetünk, de ez kifejezetten költséges és időigényes kivitelezést kíván. A beltérben kialakított lépcsők esetében külön ki kell emelni a teljesen fa szerkezetű megvalósításokat, ami már ősidők óta az egyik legjobb kapcsolatteremtő az ember és annak otthona között. 

 

Lépcső készítés Budapest – épületen kívül

 

Amennyiben az épületbe történő belépés előtt legalább 10 cm magas szintkülönbséget kell leküzdenünk, akkor már lépcső készítése válhat szükségessé. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy szinte minden új családi ház esetében találkozhatunk néhány foknyi lépcsővel. És ha már felmerültek az új családi házak, akkor ezek esetében azzal is célszerű számolni, hogy a 15%-ot meghaladó lejtők leküzdésére — a biztonságos személyi közlekedés kiszolgálása érdekében — szintén érdemes kültéri lépcső kialakításában gondolkodni. Ezt a szakma úgy fogalmazza meg, hogy az épületek megközelítésére, amennyiben a bejárat és a csatlakozó terepszint eltérő magasságban van, külső lépcsőt kell építeni. Ezeket a külső lépcsőket szervesen összeköthetjük az adott épülettel, de közvetett módon is megoldhatjuk a csatlakozást. Ennek során alapvetően két megoldás áll rendelkezésünkre: a felszínből kiemelkedő, és a terepszintbe süllyesztett lépcső kialakítása. Utóbbi előfeltétele a megfelelő tereprendezés biztosítása, míg az előbbi megoldás során szabadon álló lépcsőket kapunk, amelyek kialakítása nagy szakértelmet kíván meg. 

 

Egy külső lépcső esetében ugyan azok az anyagok (kő, műkő, tégla, fa, beton, acél) állnak rendelkezésre, mint a beltéri grádicsok kialakítása során, de az előbbi esetében fokozott figyelmet kell szentelni az időjárásállóságnak. Ez azt jelenti, hogy egy külső lépcső elkészítése során megkerülhetetlen kérdést jelent a csapadék-, és fagyvédelem. Erre elsősorban a személybiztonság, másodsorban pedig a szerkezet épségének, vagyis a funkcionalitás megőrzésének céljából van szükség. Személybiztonság alatt leginkább a csúszásmentes járófelület kialakítását értjük, de figyelembe kell venni a lépcső által kezelendő forgalom mértékét is. A szerkezet épsége, vagyis az időtálló kialakítás biztosítása során nagy hangsúlyt kell helyezni a felhasznált anyagok milyenségére és minőségére. Ennek kapcsán általános alapelv, hogy egy helyen maximum három burkolattípus használunk fel. Kültéri lépcsők esetében gyakran dolgozunk kővel, téglával, acéllal és betonnal, ritkább esetben fával. A fa kültéri lépcsők azért ritkábbak, mert bár az impregnált keményfa jó fagytűrő és nem szívja meg magát nedvességgel sem, de drága, jobban kopik, mint az előbb felsoroltak és ráadásul karbantartás igényes is. Emiatt ideális esetben a kültéri lépcső viszonylag kis forgalmat bonyolít, és extra védelemmel, például fölé nyúló eresszel ellátott. A lakó-, és középületekhez kapcsolódó lépcsőket három fő csoportba lehet sorolni:

 

  •     előlépcső
  •     feljárólépcső
  •     lakást és kertet összekötő teraszlépcsők

 

A külső lépcsők általános kategóriájába tartoznak a lépcsőművek és a tereplépcsők, ezekkel azonban most nem foglalkozunk. 

 

Lépcső készítés Budapest – mekkora helyre van szükség?

Az esetek döntő többségében elég egyszer végigmenni egy lépcsőn, hogy megállapítsuk: a tervezésben részt vett-e lépcső készítésben járatos szakember, vagy sem. Ennek magyarázata pofonegyszerű: a jól funkcionáló lépcső kényelmes, és ezt a tulajdonságát a tudatos geometriai kialakításának köszönheti (mindamellett, hogy eleget tesz a hatályos tartószerkezeti, balesetvédelmi és tűzvédelmi előírásoknak is). Ahhoz, hogy egy lépcső valóban kényelmes legyen számos tényezőt figyelembe kell venni, amelyek közül a járóvonal szélessége és a lépcsőfok mélysége, vagy az egyes fokok közötti magasságkülönbség csak néhány. A lépcsőkkel, azok kialakításával összefüggő előírásokat egyébként az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, ismertebb nevén az OTÉK tartalmazza. Ennek alapján egy lépcsőfok magassága — általános esetben — nem haladhatja meg a 17 centimétert, de lakóépület, vagy üzemi berendezés megközelítése céljából a fokmagasság akár 20 centiméter is lehet. Ebből már jól látni, hogy alapvetően két megoldás áll rendelkezésünkre: (1) a nagy alapterületi igénnyel rendelkező, jól járható, kényelmes lépcső, valamin (2) a kis alapterületi igénnyel rendelkező, de viszonylag rosszul járható lépcső. A cél elsősorban az, hogy a két nézetkülönbséget áthidaló kompromisszumos megoldást megtaláljuk, így a teret kevésbé leuraló, de mégis ergonomikus lépcsőt kaphatunk végeredményként. 

 

Egy lépcső elkészítése során a helyigény meghatározásához általában két egymást követő lépést kell alkalmaznunk. Az első, hogy a lépcsővel szemben támasztott alapvető követelmények figyelembevételével meghatározzuk az elméleti helyigényt. Ennek során az alkalmazni kívánt lépcsőtípussal és kialakítással még nem számolunk. A második lépésben viszont már igen, vagyis a típustól, formától és az elrendezéstől függő tényleges helyigény meghatározása során már minden ismert lépcsőre, és annak környezetére vonatkozó információt figyelembe kell venni. Valamennyi számítás során figyelembe kell venni:

 

  •     a lépcső rendeltetését
  •     a lépcső segítségével leküzdendő szintkülönbséget, vagy szintkülönbségeket
  •     a lépcsőn várható forgalom típusát és nagyságát.

 

Amennyiben jól dolgoztunk, meg tudjuk határozni a lépcsőkar vagy lépcsőkarok alkalmazható meredekségi tartományát és a lépcsőfokok lehetséges méreteit, valamint a karszélességet. Bármilyen formájú, elrendezésű lépcsőt vagy lépcsőházat kívánunk kialakítani, ezekből a számítási adatokból kell kiindulni. Szerencsére az időszakosan használt építményszintekre egy fokkal rugalmasabb előírásokat alkalmazhatunk, így például a pinceszintre, vagy padlásra vezető lépcsők, már-már létrák is lehetnek. 

 

Lépcső készítés Budapest – fontosabb tulajdonságok, kiegészítők

 

Az egyes lépcsőknek számos tulajdonságával érdemes még számolni az elkészítés során, amelyek az első nekifutásra sokszor fel sem merülnek. Ezek közül a legfontosabbakat fogjuk sorra venni ebben a pontban. 

 

Lépcsőkorlátok

 

A lépcsőkorlátok nem feltétlenül alkotnak szerves egységet a lépcsőkkel, de mégis olyan biztonsági szerkezetről van szó, amely alkalmazása nagyon sok esetben szükséges. Mivel egy beltéri lépcső esetében akár 3 méteres szintkülönbség leküzdéséről is szó lehet, így nagyon fontos, hogy a lépcső biztonságérzetet adjon, és ennek egyik legjobb eszköze a — karhoz, vagy a lépcsőfokhoz erősített — korlát. Egy korlát anyagát nagyban meghatározza a lépcső anyaghasználata, vagyis egy fém-fa kombinált lépcső esetében sokszor a korlát is hasonló anyagból készült. Gyakori azonban az olyan kombináció is, ahol a beton szerkezetű lépcső fém korláttal rendelkezik. Ezek mellett igazi műveszti értéket hordoznak magukban a kovácsoltvas, valamint az egyedi gyártású fakorlátok, de mivel ezek időigényesek és nagy anyagi ráfordítást követelnek, ma már ritkán alkalmazott megoldásnak számítanak. A lépcsőkorlátnak egyébként nem csak biztonsági szerepe van, de számos esetben tartószerkezeti funkciót is betöltenek. 

 

Zajvédelem

 

A zajvédelemre lakóépületek esetében érdemes kiemelt figyelmet szentelni. Vagyis az otthonainkban található lépcsők nem csak statikai és esztétikai szempontok figyelembevételével készülnek el, hanem a megfelelő zajgátlásról is gondoskodni kell. Ez főleg fém, vagy a kombinált szerkezetű (fémet is tartalmazó) lépcsők esetében igaz, amelyek a rossz szerkezeti kialakítás és a nem megfelelő illesztéseknek köszönhetően különösen zajossá válhatnak. Ezzel szemben a nagy önsúllyal rendelkező, zárt szerkezetű lépcsők nagyon jó természetes zajgátlók. Azzal is érdemes azonban számolni, hogy számos jó akusztikai tulajdonsággal rendelkező hangelnyelő burkolat éghető, vagy égést tápláló anyagból készül (szőnyeg, gumi).

Falépcsők esetében szintén komoly gondot okozhat a zaj, főleg az idő előrehaladtával együtt járó száradás, illeszkedés-lazulás és alakváltozás. Emiatt a jó beltéri falépcső során csak megfelelő minőségű, jól profilozott (és illesztett), valamint kellőképpen előkezelt faanyagot használhatunk. 

 

Fénytechnika

 

A lépcsők megfelelő megvilágítása szintén nagyon fontos, mivel a járófelülettel szemben támasztott egyik legfontosabb biztonsági elvárás, hogy annak jó beláthatóságát biztosítsuk. A beláthatóságot biztosíthatjuk természetes, vagy mesterséges fénnyel, miközben odafigyelünk a lehető legkisebb árnyékképződésre is. Egy húzott karú, vagy íves, esetleg csigalépcső esetében — főleg a fordulókban — gondoskodni kell arról, hogy a fokok élei mindig jól láthatóak legyenek. Ezt azonban nagyban befolyásolja az anyaghasználat és a kiválasztott szín is. Alapvetően kijelenthetjük, hogy az egyik legrosszabb szín egy lépcsőfok esetében a fehér, ezért ha már emellett döntöttünk akkor célszerű szőnyegrátéttel, vagy réz élvédővel hangsúlyozni a közlekedési sáv vonalát. 

Csodabútor és a lépcső készítés

A Csodabútor vállalja teljesen fa szerkezetű lépcső készítését, a tervezéstől kezdve, a gyártáson át, egészen az összeszerelésig, Budapesten és környékén. Fém és beton szerkezet esetében pedig a fa burkolás megoldásáról gondoskodunk. Lépcső készítéssel összefüggő árajánlatért kérjük keressen fel minket! 

 

A megrendelés menetéről itt olvashat!

Csodabútor! A csoda ami nem csak három napig tart!